N

NRKs Ole Kristuan Stoltenbeg ber Innsbruck gi fra seg neste års VM.